Tổng hợp một số tính năng ẩn hữu ích trên trình duyệt Google Chrome mà bạn nên biết cả Mobile và PC

Nếu bạn là một người thường xuyên sử dụng Google Chrome trên cả máy tính và điện thoại, danh sách các tính năng ẩn dưới đây sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt hơn với trình duyệt này.

LƯU Ý TRƯỚC KHI DÙNG:

Phần lớn các tính năng ẩn này nằm trong mục Chrome Flags, nơi Google tiến hành thử nghiệm trước khi phát hành chính thức cho tất cả người dùng. Việc sử dụng những tính năng ẩn này có thể phát sinh lỗi không mong muốn nhé.

Dành cho PC

1: Vô hiệu hóa phát hiện chế độ ẩn danh (Phiên bản Chrome mới nhất)

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục “Filesystem API in Incognito”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Enabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

2: Tăng tốc độ tải file

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục “Parallel downloading”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Enabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

3: Tăng tính bảo mật khi duyệt web

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục “Hyperlink auditing”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Disabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

4: Autoplay Policy (Thay đổi thiết lập tính năng tự động phát)

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục “Autoplay policy”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Document user activation is required” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

5: Nhập mật khẩu

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục “Password import”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Enabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

6: Ngăn chặn chuyển hướng đến liên kết không mong muốn

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục “Framebusting requires same-origin or a user gesture”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Enabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

7: Tự động loại bỏ tab

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục “Automatic tab discarding”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Enabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

8: Dừng lạm dụng tính năng lịch sử

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục “New history entries require a user gesture”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Enabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

9: Bật chế độ HDR

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > tìm tới mục “HDR mode”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Enabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

Dành cho Mobile

10: Kích hoạt Chrome Duet UI

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa “Chrome Duet”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Enabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

11: Kích hoạt Dark Mode (Android Q)

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa “Android Chrome UI dark mode”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Enabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

12: Chuyển đổi tab ngang

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa “#enable-horizontal-tab-switcher”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Enabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

13: Cuộn mượt (Smooth Scrolling)

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa “Smooth Scrolling”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Enabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

14: Cử chỉ điều hướng

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa “#overscroll-history-navigation”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Enabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

15: Tùy chỉnh chế độ đọc

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa “#reader-mode-heuristics”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Always” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

16: Menu ngữ cảnh tùy chỉnh

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa “#enable-custom-context-menu”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Enabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

17: Thay đổi giao diện trang tải về

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa “#download-progress-infobar”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Enabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

18: Luôn hiển thị nút tìm kiếm bằng giọng nói

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa “#enable-omnibox-voice-search-always-visible”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Enabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

19: Phân nhóm trang (Chrome Canary)

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa “#enable-tab-groups”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Enabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

 

20: Xem truy vấn tìm kiếm trong thanh địa chỉ

Mở trình duyệt Chrome > truy cập địa chỉ chrome://flags > nhập vào từ khóa “#enable-query-in-omnibox”. Tại đây, bạn nhấn vào trình đơn (Default) > đổi thành “Enabled” và nhấn nút Relaunch Now (chạy lại bây giờ) để áp dụng cài đặt mới.

Tham khảo thêm: Tổng hợp tất cả các URL nội bộ và công dụng của chúng trên trình duyệt Chrome.,Các bạn cũng có thể khám khá thêm nhiều tính năng ẩn khác để đi sâu hơn nhé
NGUỒN: BEEBOM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *